Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Τέσσερις τρόποι άντλησης νερού.


Στα παραπάνω σχήματα βλέπουμε 4 τρόπους για εκροή νερού από μια μεγάλη δεξαμενή, όπου ο οριζόντιος σωλήνας στο σχήμα (α) και οι τρεις άλλοι σωλήνες (σιφώνια), όπου η άντληση γίνεται με αναρρόφηση, έχουν ίσες διατομές.
i) Για τις ταχύτητες εκροής στα σχήματα (α) και (β) ισχύει:
1) υα < υβ  2)  υα = υβ,   3) υα > υβ.
ii) Για τις  παροχές στα δοχεία (β) και (γ) ισχύει:
1) Πβ < Πγ  2)  Πβ = Πγ,   3) Πβ > Πγ.
iii) Η σύγκριση των ταχυτήτων εκροής μεταξύ των δοχείων (γ) και (δ) μας δίνει:
1) υγ < υδ  2)  υγ = υδ,   3) υγ > υδ.
iv) Να συγκριθούν οι συνολικοί χρόνοι εκροής νερού από τα δοχεία (γ) και (δ).
Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας, θεωρώντας τις ροές ως μόνιμες και στρωτές ροές, ενός ιδανικού ρευστού.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: