Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

Δυναμική στερεού με σταθερό άξονα περιστροφής.

Μια ομογενής ράβδος μήκους 1m και μάζας 4kg στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που περνά από το ένα της άκρο Α. Τη στιγμή που βρίσκεται στη θέση που φαίνεται στο σχήμα, όπου συνθ=0,8, ο άξονας ασκεί δύναμη κάθετη στη ράβδο
Ζητούνται για τη θέση αυτή:
i)  Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής,
ii) Η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου.
iii) Η δύναμη από τον άξονα περιστροφής.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής Ι= 1/3 mℓ2 και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: