Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Μια ερώτηση για μια γραφική παράσταση.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτελεί α.α.τ. με απομάκρυνση που δίνεται από την εξίσωση:
x= 0,4 ημ(2πt+5π/6)  μονάδες στο S.Ι.
Να γίνει η γραφική παράσταση .... συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: