Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Σύνθεση ταλαντώσεων με παραπλήσιες συχνότητες.

Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:
x1=2ημ(100πt +π/2)
x2=2ημ104πt

(μονάδες στο S.Ι.)
α)  Ποιο το πλάτος της συνισταμένης ταλάντωσης και ποια η απομάκρυνση τη χρονική στιγμή t=0;
β)  Ποια είναι η εξίσωση της κίνησης που εκτελεί το σώμα;
γ) Για τις χρονικές στιγμές t1= 7/8s και t2= 9/8s, να ...


Δεν υπάρχουν σχόλια: