Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Σύνθεση ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης και ίδιας συχνότητας.

Ένα υλικό σημείο εκτελεί δύο ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:
x1= 3∙ημ2πt  και x2= 2∙ημ(2πt-π)  (μονάδες στο S.Ι.)
Να γίνουν τα διαγράμματα σε συνάρτηση με το χρόνο ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: