Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ρυθμοί μεταβολής ενέργειας.


Μια σφαίρα μάζας 2kg και ακτίνας 5cm αφήνεται από ύψος h=9m να κινηθεί κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου, κλίσεως 30°. Η ταχύτητα του κέντρου της σφαίρας τη στιγμή που φτάνει στη βάση του επιπέδου είναι υ=12m/s.
α)  Να βρεθεί η τριβή που ασκήθηκε στη σφαίρα κατά την κίνησή της.
β)  Για τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα της σφαίρας έχει τιμή υ1=8m/s, να βρεθούν:
i)    Η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας.
ii)   Η ισχύς της τριβής. Τι ενεργειακή μετατροπή εκφράζει η ισχύς αυτή;
iii)  Ο ρυθμός μεταβολής της μεταφορικής κινητικής ενέργειας της σφαίρας.
iv)  Ο ρυθμός μεταβολής της περιστροφικής κινητικής ενέργειας της σφαίρας.
v)   Ο ρυθμός μείωσης της δυναμικής ενέργειας της σφαίρας.

Δίνεται η ροπή αδράνειας  της σφαίρας ως προς μια διάμετρό της Ι= 2/5 mR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: