Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις 2 ωρών.


Το σώμα του διπλανού σχήματος εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με την επίδραση εξωτερικής δύναμης της μορφήςFεξ=F0∙ημ(2πft). Αυξάνοντας τη συχνότητα της δύναμης αυτής παρατηρούμε ότι ξεκινώντας από την τιμή f=6Ηz, το πλάτος ταλάντωσης αυξάνεται και παίρνει τη μέγιστη τιμή του για την τιμή f1=10Ηz. Αν αντικαταστήσουμε το ελατήριο με άλλο σταθεράς k2= ¼ k1 και μεταβάλουμε με τον ίδιο τρόπο τη συχνότητα της δύναμης, τότε το πλάτος ταλάντωσης του σώματος:
α) Αυξάνεται διαρκώς                
β) μειώνεται διαρκώς       
γ) αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: