Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Κύματα σε γραμμικό ελαστικό μέσο.

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου με άκρα τα σημείο Ο1 και Οόπου (Ο1Ο2)=4m.

Η εξίσωση ταλάντωσης των πηγών είναι:
y= 5 ημ2πt (y! cm, t ! s)
i)   Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο κυμάτων που παράγονται θεωρώντας x=0 τη θέση της πηγής Ο1.
ii)  Να σχεδιάστε στιγμιότυπα που να δείχνει την απομάκρυνση των διαφόρων σημείων του μέσου, σε συνάρτηση με την θέση τους x, τις χρονικές στιγμές:
α)   t1= 0,75s.                   β)  t2= 1,25s και

Δεν υπάρχουν σχόλια: