Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ένα ωριαίο διαγώνισμα στα Κύματα.

Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει, από τον αέρα, υπό γωνία φ, όπου ημφ=0,8 σε πλάκα στο σημείο Α και εισέρχεται σε αυτήν, όπως στο σχήμα, όπου ημθ=0,6.
 i)  Η ταχύτητα της ακτίνας στην πλάκα είναι ίση με:
α)  0,6c,   β) 0,75c  γ)  0,8c
όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό
ii) Στο σημείο Β η ακτίνα θα υποστεί:
α) και ανάκλαση και διάθλαση.
β) ολική ανάκλαση.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Υπενθυμίζεται ότι ημ(90°-α)=συνα.
Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf αλλά και σε Word.  
Αλλά και σύντομες απαντήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: