Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Πόσο τελικά θα απέχουν τα δυο σώματα;

Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=1kg και m2=2kg αντίστοιχα απέχοντας κατά d=1m. Το Β σώμα είναι δεμένο στο άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m, το οποίο έχει το φυσικό μήκος του. Ο συντελεστής τριβής των σωμάτων με το επίπεδο είναι μ=0,8, ενώ g=10m/s2. Σε μια στιγμή εκτοξεύεται το σώμα Α με αρχική ταχύτητα υ0=5m/s, με κατεύθυνση προς το σώμα Β και κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου, όπως στο σχήμα.
i)  Να υπολογίστε την ταχύτητα του σώματος Α ελάχιστα πριν την κρούση.
ii) Ποιες οι ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την μετωπική ελαστική τους κρούση;
iii) Ποια θα είναι τελικά η απόσταση των δύο σωμάτων όταν ακινητοποιηθούν;
iv) Τι ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του Α σώματος μετατρέπεται συνολικά σε θερμική ενέργεια εξαιτίας της τριβής;
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: