Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Δυο κρούσεις μεταξύ των ίδιων σωμάτων.

Σε ένα σημείο Ο ενός κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ, όπου ημθ=0,6 είναι πακτωμένο ένα σώμα Β, μάζας Μ. Ένα άλλο σώμα Α μάζας m=1kg αφήνεται από απόσταση s=4m, πάνω από το Ο, να κινηθεί. Μετά από λίγο το σώμα Α συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με το Β και στη συνέχεια κινείται προς τα πάνω διανύοντας απόσταση d1=0,8m, μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του.
Απελευθερώνουμε το σώμα Β και το συγκρατούμε με το χέρι μας, μέχρι να συγκρουστεί μετωπικά και ελαστικά με το σώμα Α, το οποίο αφέθηκε ξανά από την ίδια απόσταση. Τη στιγμή που αρχίζει η κρούση, αφήνουμε το σώμα Β. Μετά την κρούση το σώμα Α κινείται επίσης προς τα πάνω φτάνοντας σε μέγιστη απόσταση  d2=0,2m από το σημείο Ο. Αν τα δυο σώματα παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης με το κεκλιμένο επίπεδο και g=10m/s2, να βρεθούν:
i) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των σωμάτων και του επιπέδου.
ii) Η μάζα του σώματος Β.
iii) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής κάθε σώματος, αμέσως μετά την κρούση.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: