Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Το ένα σκέλος φράσσεται…

Ο σωλήνας του σχήματος, με ισοπαχή σκέλη διατομής Α, περιέχει νερό, ενώ στο αριστερό σκέλος του ισορροπεί ένα έμβολο, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Το ύψος του νερού στα δυο σκέλη, είναι h1 και h2.
i) Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α)  Η πίεση σε ένα σημείο στην επιφάνεια  του νερού, στο δεξιό σκέλος του σωλήνα, είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση.
β)  Το έμβολο ασκεί πίεση στο νερό, ίση με p=w/Α.
γ) Μεγαλύτερη πίεση ασκεί το νερό στη βάση του σωλήνα, παρά στο έμβολο.
δ) Η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη σε ένα σημείο πολύ κοντά στη βάση του σωλήνα, από ένα σημείο κοντά στο έμβολο.
ii) Η δύναμη που ασκείται από το νερό στο έμβολο, έχει μέτρο:
α) F=ρgh1Α,     β) F=ρgh2Α,      γ) F=ρg(h2-h1)Α,      δ) F=[pαt+ρg(h2-h1)]Α
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: