Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Θα συνεχιστεί η κύλιση;

Ένας λεπτός κυλινδρικός φλοιός ακτίνας R, φέρει σχισμή βάθους y, εντός της οποίας έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα και ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή τραβάμε το άκρο Α του νήματος, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να κυλίεται.
i) Το βάθος της σχισμής είναι ίσο με:
α)  y= ¼ R,   β) y= 1/3 R,   γ)  y= ½ R
ii) Χωρίς να μεταβάλουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης, μεταβάλουμε τη διεύθυνση του νήματος, έτσι ώστε να σχηματίζει γωνία θ με την αρχική διεύθυνση:
α) Ο κύλινδρος θα συνεχίσει να κυλίεται.
β) Ο κύλινδρος θα πάψει να κυλίεται και θα ολισθήσει.
γ) Ο κύλινδρος θα σπινάρει.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ ΜR2.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια: