Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Μια ισορροπία και οι αρχικές επιταχύνσεις.

Μια ομογενής  δοκός μήκους 2m και μάζας Μ=30kg, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από άρθρωση στο άκρο της Α και ισορροπεί οριζόντια δεμένη με κατακόρυφο νήμα στο σημείο Ρ, όπου (ΡΒ)=0,5m και με οριζόντιο νήμα, το οποίο αφού περάσει από αβαρή τροχαλία, με την οποία δεν εμφανίζει τριβές, στο άλλο του άκρο ισορροπεί ένα σώμα Σ,  όπως στο σχήμα.
i)  Υποστηρίζεται ότι το κατακόρυφο νήμα δεν είναι απαραίτητο, αρκεί το σώμα Σ να έχει κατάλληλο βάρος που να εξασφαλίζει την ισορροπία της δοκού. Να εξεταστεί αν  αυτό είναι μια λογική υπόθεση.
ii) Αν η μάζα του σώματος Σ είναι ίση με m=10kg, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στη δοκό από την άρθρωση.
iii) Σε μια στιγμή t=0, κόβουμε το κατακόρυφο νήμα. Αμέσως μετά (για t=0+) να υπολογιστούν:
α) Επιτάχυνση του μέσου Ο της δοκού και του σώματος Σ.
β) Η δύναμη που ασκείται στη δοκό από την άρθρωση.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της  δοκού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το ένα της άκρο Ι= 1/3 Μl2 και g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: