Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Η τροχαλία και η κρούση

Στο σχήμα εμφανίζεται το ίδιο σύστημα σε ισορροπία, με την μόνη διαφορά ότι το αβαρές νήμα έχει πολλές φορές τυλιχθεί στο αυλάκι της Α τροχαλίας, σε αντίθεση με το δεύτερο νήμα, που απλά περνά από το αυλάκι της Β.
i) Για την ισορροπία του συστήματος ασκούμε κατακόρυφες δυνάμεις στο μικρότερο σώμα Σ2. Για τα μέτρα τους ισχύει:

ii) Αν καταργήσουμε τις ασκούμενες δυνάμεις, τότε το σώμα Σ1 πέφτει και μετά από λίγο προσκολλάται στο έδαφος, ενώ τα νήματα δεν γλιστρούν στα αυλάκια των τροχαλιών. Στη διάρκεια της πτώσης:
α) Μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση αποκτά η τροχαλία Α.
β) Μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση αποκτά η τροχαλία Β.
γ) Οι δύο τροχαλίες αποκτούν την ίδια γωνιακή επιτάχυνση.
iii) Αμέσως μετά την πρόσκρουση του Σ1 με το έδαφος, μεγαλύτερη κατά μέτρο γωνιακή επιτάχυνση αποκτά:
α) Η Α τροχαλία,  β) Η Β τροχαλία,  γ) αποκτούν γωνιακές επιταχύνσεις με ίδιο μέτρο.
ή
Η τροχαλία και η κρούση

Δεν υπάρχουν σχόλια: