Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

Συμβολή κυμάτων με Applet.

.Στο σχήμα βλέπετε δύο σύγχρονες πηγές Α και Β, οι οποίες παράγουν κύματα στην επιφάνεια ενός υγρού, με πλάτος ταλάντωσης 1cm. Οι λευκοί κύκλοι αποτελούν ισοφασικές επιφάνειες με φάση 2κπ και οι μαύροι κύκλοι με φάση (2κ+1)π. Στην επιφάνεια του υγρού δίνεται το σημείο Σ το οποίο απέχει απόσταση (ΑΣ)=90cm.
  1. Πόσο είναι το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Σ;
  2. Πόσο είναι το μήκος κύματος των δύο κυμάτων;
  3. Πόσο απέχει το σημείο Σ από την πηγή Β;
  4. Αν το σημείο Τ απέχει 84cm από τη πηγή Β, πόσο απέχει από την Α πηγή;
  5. Το σημείο Ρ βρίσκεται πάνω σε κροσσό απόσβεσης και απέχει 73cm από την πηγή Α. Πόσο απέχει από την Β;
  6. Ποιο το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου Γ, το οποίο βρίσκεται δεξιά του Β, στην προέκταση του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ένα αρχείο Applet το φαινόμενο της συμβολής, μεταβάλλοντας την απόσταση των πηγών και τα μήκη κύματος, από ΕΔΩ.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: