Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Διάθλαση και ολική ανάκλαση σε Ι.Ρ.

.
Σε ένα τριγωνικό πρίσμα προσπίπτει, κάθετα στη μια πλευρά του, μια μονοχρωματική ακτινοβολία. Ποια είναι η πορεία της ακτίνας, όταν ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος πάρει τις τιμές:
  1. n=1
  2. n=1,17
  3. n=1,33 και
  4. n=1,5
.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: