Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008

Κίνηση κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο.

Στο video που ακολουθεί παρατηρείτε έναν κύλινδρο κατά την κίνησή του σε κεκλιμένο επίπεδο. Αφού τρέξετε το video απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν:


.

  1. Όταν αφήσουμε τον κύλινδρο να κινηθεί, κυλίεται μόνο ή και ολισθαίνει; Η τριβή που δέχεται είναι τριβή ολίσθησης ή στατική;
  2. Στην περίπτωση που ο κύλινδρος εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα προς τα πάνω:
    Γιατί αρχικά η τριβή είναι προς τα κάτω; Ποια η τιμή Τ1 της τριβής; Πότε αλλάζει κατεύθυνση και πόσο είναι τότε το μέτρο της;
  3. Όταν αφήνεται στο επίπεδο έχοντας αρχική γωνιακή ταχύτητα, αλλά όχι μεταφορική ταχύτητα, τι κίνηση πραγματοποιεί; Ποια η τιμή Τ2 της τριβής; Πότε αλλάζει κατεύθυνση και πόσο είναι τότε το μέτρο της;
    Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: