Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Στάσιμο κύμα από ανάκλαση. Video.

.

Από το σημείο Ο ξεκινά ένα εγκάρσιο κύμα το οποίο μετά από 3s ανακλάται στο σημείο Β, όπου (ΟΒ)=3m.


Αφού παρατηρείστε στο video μια προσομοίωση σε Applet, χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λαθεμένες.
  1. Το μήκος του κύματος είναι ίσο με 2m.
  2. Η συχνότητα ταλάντωσης του σημείου Γ είναι 0,5Ηz.
  3. Στο σημείο Γ, όπου (ΓΒ)= 0,5m δημιουργείται κοιλία.
  4. Το προσπίπτον και το ανακλώμενο κύμα έχουν διαφορά φάσης π.
  5. Η εξίσωση που περιγράφει το στάσιμο κύμα είναι:

y= 2 Ασυν2πx/λ·ημ2πt/Τ

Απάντηση:

Υ.Γ. Μπορείτε να δείτε την προσομοίωση από ΕΔΩ.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: