Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Δύναμη από ελατήριο. Ερώτηση.


Ένα ιδανικό ελατήριο έχει φυσικό μήκος 0. Δένουμε στα δυο του άκρα δύο σφαίρες Α και Β με ίσες ακτίνες και με μάζες  m και 2m αντίστοιχα και αφού τις απομακρύνουμε κατά x1και x2, όπως στο σχήμα, τις αφήνουμε πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i)    Μεγαλύτερη δύναμη από το ελατήριο δέχεται η σφαίρα Β, αφού x2>x1.
ii)   Η επιτάχυνση της Α σφαίρας δίνεται από την εξίσωση αcm=kx1/m.
iii)  Τη στιγμή που η σφαίρα Α θα έχει διανύσει απόσταση x1, το ελατήριο θα έχει το φυσικό του μήκος.
iv)  Τη στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής της ορμής της Α σφαίρας είναι ίσος με 2kg∙m/s2, ο αντίστοιχος ρυθμός της Β είναι 1kg∙m/s2.
v)   Οι δύο σφαίρες εκτελούν σύνθετη κίνηση.
vi)  Οι δύο σφαίρες στρέφονται η Α δεξιόστροφα και η Β αριστερόστροφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: