Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Μια ΑΑΤ και μια Ελαστική Κρούση.


Ένα σώμα Σ1 μάζας 1kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Πάνω από το σώμα Σ1 και σε απόσταση h βρίσκεται ένα δεύτερο σώμα Σ2 μάζας 1/3kg.
Εκτρέπουμε κατακόρυφα το Σ1 κατά 0,2m και κάποια στιγμή που θεωρούμε t=0, το αφήνουμε να εκτελέσει ΑΑΤ. Μετά από λίγο αφήνουμε και το Σ2 να πέσει και να συγκρουσθεί κεντρικά και ελαστικά με το Σ1. Πήραμε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, για το Σ1, η οποία είχε τη μορφή του παρακάτω σχήματος.
i)   Να βρεθεί η ενέργεια ταλάντωσης, πριν και μετά την κρούση.
ii)  Ποια χρονική στιγμή για πρώτη φορά το σώμα Σ1 θα αποκτήσει επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας g;
iii) Να βρεθεί η τιμή της ταχύτητας του σώματος Σ1 πριν και μετά την κρούση.
iv)  Να βρεθεί η απόσταση h.
Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα ενώ g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: