Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Γιο-γιο και μεταβλητή δύναμη.

 Γύρω από ένα μικρό κύλινδρο μάζας 50g και ακτίνας R=0,1m έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Ασκούμε στο άκρο Α του νήματος μια κατακόρυφη δύναμη F, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε ελεύθερο τον κύλινδρο να κινηθεί. Η δύναμη μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση F= 0,2+0,2t  (μονάδες στο S.Ι.). Αν η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ι= ½ m∙R2 και g=10m/s2, ζητούνται:
i)  Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι t=4s:
α) της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.
β) της γωνιακής του επιτάχυνσης.
ii)  Οι ρυθμοί μεταβολής της μεταφορικής και της περιστροφικής κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου τη χρονική στιγμή t=4s.


Δεν υπάρχουν σχόλια: