Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Μια σφαίρα και ένας κύλινδρος.

Κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου, από το ίδιο ύψος αφήνονται ένας κύλινδρος και μια σφαίρα  της ίδιας ακτίνας με ίσες μάζες. Τα  δυο στερεά κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. Με δεδομένο ότι ο κύλινδρος έχει μεγαλύτερη ροπή αδράνειας από τη σφαίρα (Ι12):
i)  Φτάνοντας  στη βάση του επιπέδου μεγαλύτερη κινητική ενέργεια έχει:
α) Ο κύλινδρος,   β)  Η σφαίρα,   γ) Έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.
ii)  Με μεγαλύτερη ταχύτητα κέντρου μάζας φτάνει στη βάση του επιπέδου:
α) Ο κύλινδρος,   β)  Η σφαίρα,   γ) Έχουν ίσες ταχύτητες.
iii)  Μεγαλύτερη τριβή κατά τη διάρκεια της κίνησης ασκήθηκε:
α) στον κύλινδρο,   β)  στη σφαίρα,   γ)  ασκήθηκαν τριβές ίσου μέτρου.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: