Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Μια ελαστική κρούση και μια ταλάντωση.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α, μάζας 1kg με ταχύτητα υ1=3m/s, κατευθυνόμενο προς ένα δεύτερο σώμα Β, μάζας 2kg το οποίο ταλαντώνεται με  πλάτος 0,5m, στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=800Ν/m. Η ταχύτητα του σώματος Α έχει τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, όπως στο σχήμα.
Μετά την μετωπική ελαστική κρούση των δύο σωμάτων, το Α σώμα κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου 9m/s.
i)  Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Β πριν την κρούση.
ii)  Να βρεθούν οι μεταβολές που οφείλονται στην κρούση:
α) της ορμής του Α σώματος.
β)  του πλάτους ταλάντωσης του σώματος Β.
γ)  της ενέργειας ταλάντωσης.
δ)  της περιόδου ταλάντωσης.
Απάντηση:
Αλλά και σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια: