Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Κινητική ενέργεια στερεού.

Μια σφαίρα μάζας Μ και ακτίνας R είναι προσδεδεμένη με ράβδο μήκους ℓ και μάζας m, όπως στο σχήμα (η σφαίρα έχει τρυπηθεί και το άκρο της ράβδου φτάνει στο κέντρο της σφαίρας Κ), έχοντας έτσι δημιουργήσει ένα στερεό Π.  Το στερεό αυτό στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το άκρο Ο της ράβδου με γωνιακή ταχύτητα ω.
i)   Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του στερεού Π.
ii)  Να υπολογιστεί η παραπάνω ενέργεια στις εξής περιπτώσεις:
α)  m0
β) m0 και R0
δίνεται η ροπή αδράνειας μιας σφαίρας ως προς μια διάμετρό της Ιcm= 2/5 MR2 και η αντίστοιχη της ράβδου ως προς άξονα κάθετο προς αυτήν που περνά από το μέσον της Ι1= 1/12 mℓ2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: