Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Μια κρούση και μια φθίνουσα ταλάντωση.

Ένα σώμα Σ1 μάζας m1= 0,5kg εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=5m/s από απόσταση d=0,9m προς ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2=2kg, το οποίο ηρεμεί στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=28Ν/m που έχει το φυσικό του μήκος. Η ταχύτητα υ0 έχει την διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Το σώμα Σ2 βρίσκεται στο όριο δύο επιπέδων, δεξιά του το επίπεδο είναι λείο, ενώ τα σώματα παρουσιάζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5 με το επίπεδο στα αριστερά της αρχικής θέσης του Σ2.

i)  Ποιες οι ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κεντρική και ελαστική μεταξύ τους κρούση;
ii) Πόσο θα απέχουν μεταξύ τους τα δυο σώματα, όταν σταματήσουν την κίνησή τους;
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: