Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Δύο κύματα σε ένα ελαστικό μέσο.

ΘΕΜΑ 2ο:
Στα άκρα Κ και Λ  ενός ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο πηγές κύματος, οι οποίες αρχίζουν ταυτόχρονα να παράγουν εγκάρσια κύματα, τα οποία διαδίδονται κατά μήκος του μέσου. Η πρώτη πηγή ταλαντώνεται με περίοδο Τ=1s και παράγει κύματα με μήκος κύματος λ1, ενώ η δεύτερη έχει περίοδο ταλάντωσης Τ2=0,6s.
i)  Τα δύο κύματα θα συναντηθούν:
  α)  Στο μέσον Μ της ΚΛ.
  β) Σε ένα σημείο μεταξύ Κ και Μ.
  γ) Σε σημείο μεταξύ Μ και Λ.
ii)  Αν κάποια στιγμή πάνω στη χορδή έχει διαδοθεί το πρώτο κύμα σε απόσταση ίση με τρία μήκη κύματος (d1=3λ1), τότε το δεύτερο κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση d2, όπου:
α) d2=3λ2                β)  d2= 4λ2              γ) d2= 5λ2
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις  σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: