Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Η δύναμη του ελατηρίου σε μια ΑΑΤ.

Με τη βοήθεια του MultiLog πήραμε τη γραφική παράσταση της  δύναμης του ελατηρίου στην περίπτωση ενός σώματος που ταλαντώνεται κατακόρυφα, στο άκρο ελατηρίου, η οποία είναι αυτή του παρακάτω σχήματος.  
i)  Με βάση πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από τη γραφική παράσταση, χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
α) Το ελατήριο είναι σε όλη τη διάρκεια της ταλάντωσης τεντωμένο.
β) Τη στιγμή t=0 το σώμα βρίσκεται στην πάνω ακραία θέση της ταλάντωσής του.
γ) Τη στιγμή t΄=0,25s το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας του.
δ) Τη στιγμή t1=0,5s το σώμα έχει επιτάχυνση με φορά προς τα κάτω.
ii)  Να βρεθεί η μάζα του σώματος που ταλαντώνεται, καθώς και η περίοδος ταλάντωσης.
iii) Να βρεθεί η σταθερά του ελατηρίου.
iv) Ποια η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1=0,25s και ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της τροχιάς του;
Δίνονται ότι η μάζα του ελατηρίου θεωρείται αμελητέα g=10m/s2 και π2≈10.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: