Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Μέγιστη Κινητική Ενέργεια.

Ένα σώμα ηρεμεί δεμένο  στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, επιμηκύνοντάς το κατά d (θέση (1) στο σχήμα). Ασκώντας πάνω του μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη F μέτρου ίσου με το μισό του βάρους, κατεβάζουμε το σώμα ξανά κατά d, φέρνοντάς το στη θέση (2), όπου και σταματά να ασκείται πάνω του η δύναμη F.
i)  Η μέγιστη κινητική ενέργεια που απέκτησε το σώμα κατά την κίνησή του από τη θέση (1) μέχρι την θέση (2) είναι ίση με:
α)  1/8 kd2           β)  ¼ kd2              γ) ½ kd2              δ) kd2
ii)  Η μέγιστη κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει στη συνέχεια το σώμα κατά την ταλάντωσή του είναι ίση με:
α)  1/8 kd2               β)  ¼ kd2                 γ) ½ kd2                  δ) kd2

Δεν υπάρχουν σχόλια: