Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Πλαστική κρούση και πλάτος ταλάντωσης

ΘΕΜΑ Β΄
Ένα σώμα Σ μάζας m1 ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος, έχοντας προκαλέσει συσπείρωση του ελατηρίου κατά d. Μετακινούμε το σώμα Σ προς τα κάτω κατά x και το αφήνουμε να ταλαντωθεί, ενώ ταυτόχρονα από ύψος h πάνω από τη θέση ισορροπίας αφήνουμε ένα δεύτερο σώμα Σ1 να κινηθεί και παρατηρούμε ότι τα  δυο σώματα συγκρούονται στην θέση ισορροπίας Ο.
i)  Αν επαναλαμβάναμε το πείραμα συμπιέζοντας το ελατήριο κατά 2x, η σύγκρουση των δύο σωμάτων θα γινόταν:
  α) πάνω από τη θέση ισορροπίας Ο.
  β) Στη θέση ισορροπίας Ο.
  γ) κάτω από τη θέση ισορροπίας Ο.
ii)  Αν η αρχική εκτροπή του σώματος Σ  είναι  x= 0,1π  (m) και η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική, ενώ το συσσωμάτωμα έχει μηδενική ταχύτητα αμέσως μετά την κρούση, τότε το πλάτος της ταλάντωσης μετά την κρούση θα είναι:
α) Α=0,02m,      β) Α= 0,1m,        γ) Α= 0,2m,    δ) άλλη τιμή.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: