Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Μια ιδιόμορφη "κρούση".

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια λεπτή και μακριά σανίδα μήκους ℓ και μάζας Μ=4kg. Ένα σώμα Α, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο, μάζας m=2kg, εκτοξεύεται από το ένα άκρο της σανίδας με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s. Αν το μισό μήκος της σανίδας είναι λείο, ενώ ο συντελεστής τριβής μεταξύ του Α και του υπόλοιπου μισού της σανίδας είναι μ=0,4, ενώ η τελική ταχύτητα του Α, τη στιγμή που εγκαταλείπει την σανίδα, είναι  υ1=6m/s, να βρεθούν:
i)   Η ταχύτητα την οποία αποκτά η σανίδα.
ii)  Η επιτάχυνση την οποία απέκτησε η σανίδα, καθώς και το χρονικό διάστημα της επιτάχυνσής της.
iii) Η μηχανική ενέργεια που μετετράπη σε θερμική εξαιτίας της τριβής.
iv) Το χρονικό διάστημα που το σώμα Α είναι σε επαφή με την σανίδα.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: