Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Ένας κύλινδρος και ένα κέλυφος.

1)     Η ροπή αδράνειας ενός κυλίνδρου ως προς άξονα, ο οποίος διέρχεται από τα κέντρα των βάσεών του,  δίνεται από την εξίσωση  Ι= ½ ΜR2. Από ένα ομογενή κύλινδρο, έχει αφαιρεθεί ένας ομοαξονικός κύλινδρος, με αποτέλεσμα να πάρουμε ένα κυλινδρικό κέλυφος. Η ροπή αδράνειας του κελύφους δίνεται από την εξίσωση:
i) Ι2=  1/3 mR2    ii)  Ι2= ½ mR2   iii) Ι2= 2/3 mR2   iv) Ι2= mR2
2)     Σε δύο κεκλιμένα επίπεδα αφήνονται να κινηθούν από το ίδιο ύψος, ένας κύλινδρος Α και ένα κυλινδρικό κέλυφος της ίδιας μάζας και της ίδιας ακτίνας Β. Τα δύο σώματα κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i)   Μεγαλύτερη ροπή αδράνειας παρουσιάζει το κέλυφος Β.
ii)  Μεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά ο κύλινδρος Α.
iii) Ο κύλινδρος Α θα φτάσει στη βάση του επιπέδου με μεγαλύτερη ταχύτητα από το Β.
iv) Ο κύλινδρος Α θα φτάσει στη βάση του επιπέδου με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από το σώμα Β.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: