Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Ένας κύλινδρος σε λείο κεκλιμένο επίπεδο


Γύρω από έναν ομογενή κύλινδρο μάζας m, τυλίγουμε ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τοποθετούμε τον κύλινδρο σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ και ασκούμε στο άκρο Α του νήματος, σταθερή δύναμη F, παράλληλη με το επίπεδο και μέτρου F= ½ mg∙ημθ.
i) Ο κύλινδρος θα κινηθεί κατά μήκος του επιπέδου:
α) προς τα πάνω,  β) προς τα κάτω,  γ) δεν θα κινηθεί κατά μήκος του επιπέδου.
ii) Μέσω του έργου της δύναμης F:
α) μεταφέρεται ενέργεια στον κύλινδρο,
β) αφαιρείται ενέργεια από τον κύλινδρο,
γ) τίποτα από τα δύο.
iii) Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου εμφανίζεται σαν μεταφορική κινητική ενέργεια Κμ και σαν στροφική κινητική ενέργεια Κπ. Ο λόγος Κμπ είναι ίσος με:
α)  ½ ,    β)  1,    γ) 2.
Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι= ½ mR2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: