Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Στηρίζουμε μια σκάλα σε τοίχο


Ένας ελαιοχρωματιστής θέλει να τοποθετήσει μια σκάλα, η οποία να στηρίζεται σε μη λείο κατακόρυφο τοίχο, σε δωμάτιο με λείο δάπεδο, όπως στο σχήμα.
i)  Μπορεί να το κάνει, αρκεί να επιλέξει κατάλληλη γωνία κλίσεως θ, όπου θ<90°.
ii)  Δεν μπορεί να το κάνει, ανεξαρτήτως της κλίσεως που θα επιλέξει.
Ποια από τις δύο παραπάνω θέσεις είναι σωστή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: