Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Ένα στάσιμο κύμα και η εξίσωσή του


Πάνω σε μια χορδή, με σταθερά τα δυο της άκρα, έχει σχηματισθεί ένα στάσιμο κύμα με πλάτος 0,2m. Παίρνοντας το αριστερό άκρο της χορδής ως αρχή ενός άξονα x, η εξίσωση του στάσιμου μπορεί να πάρει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές (μονάδες στο S.Ι.):
i)  y=0,2∙συν(4πx)∙ημ(πt)
ii) y=0,2∙συν(πt)∙ημ(4πx)
iii) y=0,2∙συν(πt+φ0)∙ημ(4πx)
iv) y= 0,2∙συν(4πx)∙ημ(πt+φ0)
v) y=0,2∙συν(4πt)∙ημ(πt)
vi)  y= 0,2∙ημ(4πx)∙ημ(πx)
Ποιες εξισώσεις μπορούν να περιγράψουν το στάσιμο κύμα στη χορδή;
Να δικαιολογήσετε την απόρριψη των λανθασμένων εξισώσεων (να μην δικαιολογηθούν οι σωστές…)
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: