Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Το πλάτος ταλάντωσης μετά από κρούση

Μια πλάκα μάζας Μ εκτελεί ΑΑΤ, με περίοδο Τ1 και πλάτος Α1, δεμένη στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου. Μια σφαίρα μάζας m αφήνεται να πέσει από κάποιο ύψος και συγκρούεται (μη πλαστικά) με την πλάκα. Ελάχιστα πριν την κρούση τα δυο σώματα έχουν ταχύτητες με φορά προς τα κάτω, όπως στο σχήμα. Αμέσως μετά την κρούση, η σφαίρα απομακρύνεται, ενώ η πλάκα αρχίζει μια νέα ταλάντωση.
i)  Για την περίοδο Τ2 της νέας ταλάντωσης της πλάκας, ισχύει:
α) Τ2 < Τ1,    β) Τ2 = Τ1,     γ) Τ2 > Τ1.
ii) Για το νέο πλάτος ταλάντωσης Α2 θα ισχύει:
α) Α21,    β) Α2 = Α1,      α) Α2 > Α1.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: