Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Ας αυξήσουμε την ταχύτητα εκροής

Ένα μεγάλο δοχείο με νερό κλείνεται με αβαρές έμβολο και περιέχει νερό. Σε βάθος h από την πάνω επιφάνεια του νερού υπάρχει μια μικρή οπή από την οποία εκρέει το νερό με ταχύτητα υ1.
Αν ασκήσουμε στο έμβολο κατακόρυφη δύναμη F με μέτρο ίσο με το οκταπλάσιο του βάρους του νερού στο τμήμα του δοχείου πάνω από το οριζόντιο επίπεδο που περνάει από την οπή, τότε η ταχύτητα εκροής του νερού υ2 θα είναι ίση:
α) υ2=2υ1,   β) υ2=3υ1,   γ) υ2=4υ1,   δ) υ2=8υ1.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: