Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

ΚΥΜΑΤΑ. Η πηγή είναι αλλού….

Στη θέση x1=6m ενός ομογενούς γραμμικού ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος, το οποίο διαδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θεωρούμε t=0 τη στιγμή που το κύμα φτάνει στο σημείο Ο στη θέση x=0, οπότε το σημείο Ο αρχίζει να ταλαντώνεται με εξίσωση y=0,1ημ10πt (μονάδες στο S.Ι.) με μήκος κύματος λ=2m.
  1. Ποια η εξίσωση του κύματος που διαδίδεται προς τα αριστερά;
  2. Ποια η εξίσωση ταλάντωσης y=f(t) της πηγής;
  3. Ποια η εξίσωση του κύματος που διαδίδεται προς τα δεξιά;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: