Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Διάθλαση και κρίσιμη γωνία.

 
Η τομή ενός πρίσματος είναι ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  με κάθετες πλευρές 2cm. Μια μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος στο κενό λ0=600nm προσπίπτει κάθετα στο μέσον της πλευράς ΑΒ, όπως στο σχήμα. Αν ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την ακτινοβολία αυτή είναι n=1,5:
1.  Πόσα μήκη κύματος βρίσκονται κάθε στιγμή στο εσωτερικό του πρίσματος;
Τοποθετούμε ένα δεύτερο πρίσμα, με δείκτη διάθλαση n1=1,2 όπως στο παρακάτω σχήμα.
 2.   Ποιος είναι τώρα ο αριθμός των μηκών κύματος που αντιστοιχεί στην διαδρομή της ακτινοβολίας στο πρώτο πρίσμα;
.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: