Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ολίσθηση ή ανατροπή του κυλίνδρου;

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ, ακτίνας βάσης R και ύψους h=4R ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μs=μ, όπου 0,3<μ<0,5.
Σε μια στιγμή δέχεται μια δύναμη F, μέτρου F=μΜg√2, η οποία ασκείται σε ένα σημείο Α της παράπλευρης επιφάνειάς του, το οποίο απέχει κατά R από την πάνω έδρα του και ο φορέας της περνά από το κέντρο μάζας του Ο.

  

i)  Ο κύλινδρος θα:
α) παραμείνει ακίνητο.
β) ολισθήσει χωρίς να ανατραπεί.
γ) ανατραπεί, χωρίς να ολισθήσει.
δ) θα ολισθήσει και θα ανατραπεί.
ii)  Στο σημείο Β της πάνω έδρας ασκούμε οριζόντια δύναμη F1, η οποία έχει την διεύθυνση της ακτίνας ΚΒ. Αν το μέτρο της ασκούμενης δύναμης αυξάνεται (ξεκινώντας από μηδενική τιμή), τι θα συμβεί πρώτα,  ολίσθηση του κυλίνδρου ή ανατροπή του;
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: