Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις σε ένα σύστημα.

Στο σχήμα γύρω από έναν τροχό, ακτίνας R, ο οποίος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο, έχουμε τυλίξει ένα νήμα, στο άλλο άκρο του οποίου έχουμε δέσει ένα σώμα Σ. Το νήμα που συνδέει τον τροχό με το σώμα Σ είναι οριζόντιο. Σε μια στιγμή το σώμα Σ έχει ταχύτητα υ1 και επιτάχυνση α1.
i) Η ταχύτητα του άξονα του τροχού, που περνά από το κέντρο του Ο, είναι:
α) ½ υ1,     β)  υ1,    γ) 2υ1.
ii) Ο τροχός έχει γωνιακή επιτάχυνση μέτρου:
α) αγων=0,   β) αγων= ½ α1/R,    γ) αγων= α1/R.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια: