Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Μια δοκός κρέμεται από δυο νήματα.

Η ομογενής δοκός ΑΒ του σχήματος ισορροπεί όπως στο σχήμα, δεμένη με δυο κατακόρυφα νήματα, διαφορετικού μήκους.
i) Για τις δυνάμεις F1 και F2, που δέχεται η δοκός από τα δυο νήματα, ισχύει:
α) F1< F2,    β) F1= F2,     γ) F1> F2.
ii) Τοποθετούμε πάνω στη δοκό ένα σώμα Σ, το οποίο δεν κινείται. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα δείχνει την μορφή των νημάτων, κατά την ισορροπία;


iii) Τοποθετούμε ένα άλλο σώμα πάνω στη δοκό, το οποίο αρχίζει να ολισθαίνει. Ποιο από τα παραπάνω σχήματα μπορεί να δείχνει τη μορφή των νημάτων στη διάρκεια της ολίσθησης;
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: