Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Μια κρεμασμένη δοκός.

Δύο ερωτήσεις Β΄ Θέματος που αναφέρονται στην ισορροπία και κίνηση μιας ράβδου.
1.  Στα παρακάτω σχήματα η ίδια ομογενής ράβδος ισορροπεί, δεμένη στο ένα της άκρο με νήμα.

Το επίπεδο στο οποίο στηρίζεται η ράβδος μπορεί να είναι λείο στα σχήματα:
i) Μόνο στο (α)  
ii) Μόνο στο (β).
iii) Μόνο στο (γ)
iv) Σε όλα τα σχήματα
v) Σε καμιά περίπτωση το επίπεδο δεν είναι λείο.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: