Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Μια κρούση σφαίρας με σανίδα.


Από ορισμένο ύψος h αφήνεται να πέσει μια σφαίρα μάζας m1=4kg και ακτίνας R=0,5m, η οποία στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω1=12rad/s. Η σφαίρα συγκρούεται με μια σανίδα μάζας m2=1kg, η οποία ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο και αναπηδά με γωνιακή ταχύτητα ω2=8rad/s.
i)   Ποια ταχύτητα αποκτά η σανίδα μετά την κρούση;
ii)  Πόση οριζόντια ταχύτητα θα έχει η σφαίρα μετά την κρούση;        
iii)  Κατά την παραπάνω κρούση έχουμε απώλεια μηχανικής ενέργειας; Αν ναι, γιατί;
iv)  Υπάρχει περίπτωση μια στρεφόμενη σφαίρα που αφήνεται από ύψος h να πέσει πάνω σε μια σανίδα, να επιστρέψει στην αρχική της θέση; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συμβεί αυτό;
Για την σφαίρα δίνεται Ι= 0,4mLR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: