Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Εφαρμογές στην αρχή διατήρησης της στροφορμής.

Από τον φίλο και συνάδελφο Θοδωρή Παπασγουρίδη, έλαβα τέσσερις ακόμη εφαρμογές, σαν συνέχεια της προηγούμενης  ανάρτησης Γενικευμένη μορφή 2ου Νόμου NEWTON και αρχές διατήρησης.  Ακολουθεί μια από τις εφαρμογές αυτές.

…………………………….....................

 
Άνθρωπος μάζας  m τρέχοντας σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ πηδά στο εσωτερικό ακίνητου κατακόρυφου τροχού ακτίνας  R. Ο τροχός έχει ροπή αδράνειας  I, ως προς οριζόντιο άξονα κάθετο στο επίπεδό του που διέρχεται από το κέντρο του. Να βρεθεί ποια είναι η ελάχιστη ταχύτητα του ανθρώπου ώστε αυτός αγκαλιάζοντας τον τροχό να φθάσει στο ψηλότερο σημείο. Οι τριβές στον άξονα περιστροφής θεωρούνται αμελητέες. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g, καθώς και ότι οι διαστάσεις του ανθρώπου είναι πολύ μικρές σε σχέση με την ακτίνα του τροχού οπότε μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο.

Μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές σε pdf.


Δεν υπάρχουν σχόλια: