Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

Κύλιση σφαίρας κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου


Μια μικρή σφαίρα αφήνεται να κινηθεί από ύψος h=1,75m κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ=30°, οπότε κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο σε χρόνο t=1,4s. Δίνεται ότι η ακτίνα της σφαίρας είναι αμελητέα σε σχέση με το ύψος h, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς μια διάμετρό της είναι της μορφής Ι=λΜR2 και g=10m/s2.
i)    Να βρεθεί ο συντελεστής λ.
ii)    Αν η σφαίρα στη συνέχεια της κίνησής της συναντήσει ένα δεύτερο λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως επίσης θ=30°, σε πόσο ύψος h1 θα φτάσει κατά την άνοδό της στο επίπεδο αυτό;
  

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: