Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Ενέργεια και ο μαθητής σε σύγχυση ΙΙ.


Το δεύτερο μέρος της εργασίας του 
Σταύρου Πρωτογεράκη.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ II: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
John W. Jewett Jr., California State Polytechnic UniversityPomonaCA

Η ενέργεια αποτελεί κρίσιμη έννοια για την επίλυση προβλημάτων φυσικής, συχνά όμως είναι κύρια πηγή σύγχυσης για τους σπουδαστές εάν η παρουσίασή της από τον καθηγητή ή το σχολικό βιβλίο δεν έχει γίνει με επιδέξιο τρόπο. Στο πρώτο άρθρο1 αυτής της σειράς συζητήθηκε η σύγχυση που μπορεί να προκληθεί στους σπουδαστές από παραδοσιακούς χειρισμούς της έννοιας του έργου. Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση της έννοιας του έργου, είναι σημαντικό να δηλώνεται ότι το έργο εκτελείται από μια δύναμη πάνω σ’ ένα σύστημα. Η φρασεολογία αυτή έχει δύο σημαντικές συνιστώσες: (1) Την αναγνώριση της δύναμης που εκτελεί το έργο και (2) την αναγνώριση του συστήματος που είναι αποδέκτης του έργου. Ελάχιστα εγχειρίδια ή παρουσιάσεις μαθημάτων χρησιμοποιούν μια προσέγγιση βασισμένη σε συστήματα όταν αντιμετωπίζουν ένα ενεργειακό πρόβλημα. Τα δύο πρώτα βήματα στην προσέγγιση οποιουδήποτε ενεργειακού προβλήματος θα έπρεπε να είναι:
(1) Προσδιορισμός του συστήματος
(2) Κατηγοριοποίηση του συστήματος

Διαβάστε την συνέχεια κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: