Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Φωτοβολία λαμπτήρα και συντονισμός.


Το κύκλωμα του σχήματος κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση σε συντονισμό. Στην αντίσταση R συνδέουμε παράλληλα μια όμοια αντίσταση. τότε η φωτοβολία του λαμπτήρα :

α. μειώνεται............... β. αυξάνεται................. γ. δεν μεταβάλλεται

Η απάντηση να δικαιολογηθεί..

Απάντηση:

,

Δεν υπάρχουν σχόλια: