Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Φθίνουσα Ταλάντωση και μέγιστη ταχύτητα.

.

Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου είναι σταθερά δεμένο, όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά Α0 και για t=0, το αφήνουμε να κινηθεί. Η ταλάντωση, λόγω αντίστασης του αέρα είναι φθίνουσα, με σταθερά απόσβεσης b.
Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:
  1. Η αρχική επιτάχυνση του σώματος έχει μέτρο ίσο με α=kΑ­0/m.
  2. Το σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα, για πρώτη φορά, τη στιγμή που περνά από την αρχική θέση ισορροπίας του.
  3. Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος, για πρώτη φορά, έχει μέτρο ίσο με υmax0ω, όπου ω η γωνιακή συχνότητα η οποία υπολογίζεται από την σχέση k=mω2
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: