Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Φθίνουσα Ταλάντωση. Πόση ενέργεια "χάνουμε";

.

Ένα ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m κρέμεται κατακόρυφα έχοντας φυσικό μήκος l0=0,5m. Δένουμε στο κάτω άκρο του ένα σώμα μάζας 2kg και το αφήνουμε να κινηθεί, οπότε αυτό εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, εξαιτίας της αντίστασης του αέρα. Σε μια στιγμή t1 το σώμα κινείται προς τα κάτω και το ελατήριο έχει μήκος l1=0,8m. Στη θέση αυτή το σώμα έχει ταχύτητα υ1= 0,8m/s ενώ επιβραδύνεται με ρυθμό 5,2m/s2. Να βρείτε:
  1. Την μηχανική ενέργεια που μετατράπηκε σε θερμική από 0-t1.
  2. Τη σταθερά απόσβεσης b.
  3. Τον ρυθμό με τον οποίο μειώνεται η ενέργεια ταλάντωσης τη στιγμή t1.

g=10m/s2.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: